”Työn kuuluu olla muuta elämää tukeva voima”

Valiolle myönnettiin tänä vuonna toisen kerran Hyvän mielen työpaikka®-merkki. Työntekijöiden mielen hyvinvointiin panostaminen on keskeinen osa Valion sosiaalisen vastuullisuuden teemaa, Valiolla People Development and Wellbeing -tiimissä työskentelevä Paula Viikari kertoo.

”Mielenterveys ja jaksaminen ovat nousseet keskusteluun entistä enemmän viimeisten vuosien aikana – maailman myllerrykset, korona ja muut suuret kriisit aiheuttavat ihmisille rasitusta, mikä näkyy työpaikoillakin.

Me Valiolla haluamme sitoutua Hyvän mielen työpaikka® -merkin teemoihin ylintä johtoa myöten. Meidän tavoitteenamme on, että yhdenkään valiolaisen ei tarvitse uupua työn vuoksi.

Panostamme työntekijöihimme kokonaisvaltaisesti: mielen hyvinvointiin, fyysiseen jaksamiseen, kouluttautumismahdollisuuksiin ja hyvään johtamiseen. Teemme fyysistä vuorotyötä, mikä jo osaltaan kuormittaa sekä kehoa että mieltä.

Konkreettisesti merkin teemat ovat näkyneet arjessa esimerkiksi työterveyspalveluiden laajentumisena ja matalan kynnyksen palveluiden lisäämisenä. Eikä riitä, että palveluita laajennetaan – on myös äärimmäisen tärkeää tuoda käytettävissä olevat palvelut työntekijöille selkeästi esiin ja helposti saavutettaviksi.

Käymme tiivistä keskustelua oman organisaation sisällä sekä työterveyshuollon ammattilaisten kanssa yleisellä tasolla niistä ilmiöistä, joita he kohtaavat vastaanotoillaan. Tämän vuoropuhelun perusteella pystymme tekemään yhä paremmin valiolaisten hyvinvointia tukevia ratkaisuja.

Työntekijöiltämme on tullut positiivista palautetta siitä, että mielenterveyden asioista puhutaan rohkeasti ja avoimesti. On tärkeää, että työpaikalla on turvallista sanoa ääneen, jos jokin kuormittaa. Olemme tehneet Valio Voice -henkilöstökyselyä, jossa terveyden ja hyvinvoinnin haasteina on noussut esiin esimerkiksi työn pirstaloituminen, aikapaineet ja kiire, mutta myös laajemmin yhteiskunnalliset paineet ja oman elämän epävarmuudet.

Lokakuun alussa Valiolla vietetään mielen hyvinvoinnin viikkoa, jonka teemana on tänä vuonna toimiva arki. Käsittelemme ensisijaisesti työpaikan toimivaa arkea, mutta haluamme antaa toimivia vinkkejä ja keskustella myös siitä, miten arjesta saisi kokonaisvaltaisesti mahdollisimman sujuvan. Meidän 4 000 työntekijän joukossa on monenlaisia elämäntilanteita, joten on tärkeää, että työtä on myös mahdollisuus räätälöidä omaan elämään sopivaksi.

Työn kuuluu olla muuta elämää tukeva voima – kun töissä on hyvä olla, se tukee väistämättä arkea myös yksityiselämän puolella.”

Hyvän mielen työpaikat rakennetaan yhdessä

Eri asiat edistävät mielen hyvinvointia työssä. Jollekin on merkityksellisintä johtaminen, joka ei uuvuta. Toiselle yhdessä saavuttaminen. Kolmannelle välittämisen kulttuuri. Onko sinun työpaikkasi Hyvän mielen työpaikka?
Hyvän mielen merkki

Hyvän mielen työpaikka®

Hyvän mielen työpaikka® -merkki auttaa arvioimaan työpaikan mieliystävällisyyttä ja suunnittelemaan, miten mielenterveyttä voisi vielä edistää.