Kaksi henkilöä toimistotyössä tietokoneella

Lakisääteiset minimikriteerit

Työlainsäädäntö luo perustan mielenterveyden huomioimiselle työpaikoilla.  Lain velvoitteet turvaavat ihmisten terveyttä ja turvallisuutta työssä. Ne ottavat kantaa niin työtehtävistä sopimiseen, työ- ja lepoaikoihin, työterveyshuollon järjestämiseen, psyykkisten kuormitustekijöiden selvittämiseen, luottamuksen ja hyvän työilmapiirin rakentamiseen kuin moneen muuhunkin mielenterveyteen vaikuttavaan tekijään työelämässä.

Työlainsäädännön velvoitteet

Hakiessaan Hyvän mielen työpaikka® -merkkiä organisaatio vahvistaa, että se täyttää, ja on sitoutunut noudattamaan työlainsäädännön velvoitteet. Merkin saamisen edellytyksenä olevat mielenterveyteen läheisesti liittyvät työnlainsäädännön säännökset on lueteltu hakulomakkeessa.

Tarkista ovatko seuraavat asiat kunnossa:


Työturvallisuuslain edellyttämät vaatimukset

 • Työsuojelun toimintaohjelma
 • Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
 • Työssä, johon liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työnantajan laatimat ohjeet uhkaavien tilanteiden hallintaan ja toimintatapoihin
 • Työolosuhteiden sitä edellyttäessä ohjeet hälytys-, paloturvallisuus-, hengenpelastus- ja pelastautumislaitteiden ja -välineiden käytöstä


Muut työelämän lainsäädännön edellyttämät vaatimukset

 • Työsopimukset mielellään kirjallisina. Jos kirjallista työsopimusta ei ole, työntekijöille on vähintään annettava selvitys työnteon keskeisistä ehdoista kirjallisena.
 • Edellä mainituista asiakirjoista tulee ilmetä myös työaika. Työpaikalle on myös laadittava työvuoroluettelo ja työnantajan on pidettävä työaikakirjanpitoa.
 • Kirjallinen sopimus työterveyshuollon järjestämisestä
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma (ja mikäli työntekijöille tehdään huumausainetestejä, myös päihdeohjelma)
 • Työpaikkaselvitys
 • Työsuojeluviranomaisen, työsuojelupäällikön ja työpaikan työsuojeluvaltuutetun nimi- ja yhteystiedot työpaikalla työntekijöiden nähtävinä

ONKO ORGANISAATIOSSANNE YLI 20 HENKILÖÄ?

Tarkista, ovatko seuraavat asiat kunnossa:

 • Työyhteisön kehittämissuunnitelma, johon on kirjattu vähimmäissisältönä:
  • nykytila ja ennakoitavissa olevat kehityskulut, jotka saattavat vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin ja osaamistarpeisiin
  • päämäärät ja toimenpiteet, joilla edistetään henkilöstön työhyvinvointia sekä yllä pidetään ja kehitetään henkilöstön osaamista
  • toimien aikataulu, vastuunjako ja seurantamenettelyt
  • ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteet
 • Työpaikalla käydään jatkuvaa, säännönmukaista vuoropuhelua vähintään 2 kertaa vuodessa

 

Lisäksi suositellaan, että työpaikalla on myös:

 • Perehdyttämissuunnitelma
 • Ohje häirinnän ja epäasiallisen kohtelun torjumiseksi
 • Työpaikalla noudatettava työehtosopimus työntekijöiden saatavilla
Kolme henkilöä katselee samaa tietokoneen ruutua
Mies työkuulokkeet ja suojalasit päässä työtehtävässä

JOS ORGANISAATIOSSANNE ON YLI 30 HENKILÖÄ

Tarkista myös nämä:

 • Yhdenvertaisuussuunnitelma
 • Tasa-arvosuunnitelma
 • Työyhteisön kehittämissuunnitelma
 • Työpaikalla käydään jatkuvaa, säännönmukaista vuoropuhelua vähintään 4 kertaa vuodessa

Lisä tietoa edellä mainituista asiakirjoista ja niiden sisältövaatimuksista löydät seuraavista lähteistä:

 1. Työsuojeluhallinnon Tervettä ja turvallista työtä -opas työnantajien velvollisuuksista
 2. Työturvallisuuslaki
 3. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
 4. Työsopimuslaki
 5. Työterveyshuoltolaki
 6. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä
 7. Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta

Luo tunnus ja aloita merkin hakeminen

Ota meihin yhteyttä

Kerro meille kuinka voimme auttaa sinua!

Kirjoita viestisi oheiseen kenttään. Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Voit myös soittaa 040 6791 501 /Sirpa Väänänen

"*" näyttää pakolliset kentät