Hyvän mielen työpaikka -merkin minimikriteeri

Minimikriteerinä merkin saamiselle on, että työpaikalla on tehty kaikki työturvallisuuslain edellyttämät suunnitelmat ja että ne sekä työelämää koskeva lainsäädäntö ovat henkilöstön saatavilla. Hakiessaan Hyvän mielen työpaikka -merkkiä työpaikan tulee sitoutua työlainsäädännön noudattamiseen.

Ensin tulee tarkistaa, että seuraavat työturvallisuuslain edellyttämät asiat ovat kunnossa:

 • Työsuojelun toimintaohjelma
 • Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
 • Työssä, johon liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työnantajan laatimat ohjeet uhkaavien tilanteiden hallintaan ja toimintatapoihin
 • Työolosuhteiden sitä edellyttäessä ohjeet hälytys-, paloturvallisuus-, hengenpelastus- ja pelastautumislaitteiden ja -välineiden käytöstä

Muuhun työelämää koskevaan lainsäädäntöön perustuen myös seuraavien asioiden tulee olla kunnossa:

 • Työsopimukset mielellään kirjallisina. Jos kirjallista työsopimusta ei ole, työntekijöille on vähintään annettava selvitys työnteon keskeisistä ehdoista kirjallisena.
 • Edellä mainituista asiakirjoista tulee ilmetä myös työaika. Työpaikalle on myös laadittava työvuoroluettelo ja työnantajan on pidettävä työaikakirjanpitoa.
 • Kirjallinen sopimus työterveyshuollon järjestämisestä
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma (ja mikäli työntekijöille tehdään huumausainetestejä, myös päihdeohjelma)
 • Työpaikkaselvitys
 • Työsuojeluviranomaisen, työsuojelupäällikön ja työpaikan työsuojeluvaltuutetun nimi- ja yhteystiedot työpaikalla työntekijöiden nähtävinä

Lisäksi työpaikalla, jolla on yli 20 henkilöä

 • Tulee olla työyhteisön kehittämissuunnitelma, johon on kirjattu vähimmäissisältönä:
  • nykytila ja ennakoitavissa olevat kehityskulut, jotka saattavat vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin ja osaamistarpeisiin
  • päämäärät ja toimenpiteet, joilla edistetään henkilöstön työhyvinvointia sekä yllä pidetään ja kehitetään henkilöstön osaamista
  • toimien aikataulu, vastuunjako ja seurantamenettelyt
  • ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteet
 • Työpaikalla pitää käydä jatkuvaa, säännönmukaista vuoropuhelua vähintään 2 kertaa vuodessa
 • Yli 20 työntekijän työpaikalla on oltava myös kirjallinen varhaisen tuen malli.

Työpaikalla, jolla on yli 30 henkilöä, tulee olla myös

 • Yhdenvertaisuussuunnitelma
 • Tasa-arvosuunnitelma
 • Työpaikalla käydään jatkuvaa, säännönmukaista vuoropuhelua vähintään 4 kertaa vuodessa

Edellä mainittujen lisäksi suositellaan, että työpaikalla on myös

 • Perehdyttämissuunnitelma
 • Ohje häirinnän ja epäasiallisen kohtelun torjumiseksi
 • Työpaikalla noudatettava työehtosopimus työntekijöiden saatavilla

 

Enemmän tietoa mainituista asiakirjoista ja niiden sisältövaatimuksista löydät seuraavista lähteistä:

Ota meihin yhteyttä

Kerro meille, kuinka voimme auttaa sinua

Kirjoita viestisi oheiseen kenttään. Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Käsittelemme antamiasi tietoja luottamuksellisesti emmekä luovuta niitä ulkopuolisille tahoille.