Kaksi henkilöä toimistotyössä tietokoneella

Lakisääteiset minimikriteerit

Työlainsäädäntö luo perustan mielenterveyden huomioimiselle työpaikoilla.  Lain velvoitteet turvaavat ihmisten terveyttä ja turvallisuutta työssä. Ne ottavat kantaa niin työtehtävistä sopimiseen, työ- ja lepoaikoihin, työterveyshuollon järjestämiseen, psyykkisten kuormitustekijöiden selvittämiseen, luottamuksen ja hyvän työilmapiirin rakentamiseen kuin moneen muuhunkin mielenterveyteen vaikuttavaan tekijään työelämässä.

Työlainsäädännön velvoitteet

Hakiessaan Hyvän mielen työpaikka® -merkkiä organisaatio vahvistaa, että se täyttää, ja on sitoutunut noudattamaan työlainsäädännön velvoitteet. Merkin saamisen edellytyksenä olevat mielenterveyteen läheisesti liittyvät työnlainsäädännön säännökset on lueteltu hakulomakkeessa.

Tarkista ovatko seuraavat asiat kunnossa:


Työturvallisuuslain edellyttämät vaatimukset

 • Työsuojelun toimintaohjelma
 • Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
 • Työssä, johon liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työnantajan laatimat ohjeet uhkaavien tilanteiden hallintaan ja toimintatapoihin
 • Työolosuhteiden sitä edellyttäessä ohjeet hälytys-, paloturvallisuus-, hengenpelastus- ja pelastautumislaitteiden ja -välineiden käytöstä


Muut työelämän lainsäädännön edellyttämät vaatimukset

 • Työsopimukset mielellään kirjallisina. Jos kirjallista työsopimusta ei ole, työntekijöille on vähintään annettava selvitys työnteon keskeisistä ehdoista kirjallisena.
 • Edellä mainituista asiakirjoista tulee ilmetä myös työaika. Työpaikalle on myös laadittava työvuoroluettelo ja työnantajan on pidettävä työaikakirjanpitoa.
 • Kirjallinen sopimus työterveyshuollon järjestämisestä
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma (ja mikäli työntekijöille tehdään huumausainetestejä, myös päihdeohjelma)
 • Työpaikkaselvitys
 • Työsuojeluviranomaisen, työsuojelupäällikön ja työpaikan työsuojeluvaltuutetun nimi- ja yhteystiedot työpaikalla työntekijöiden nähtävinä

ONKO ORGANISAATIOSSANNE YLI 20 HENKILÖÄ?

Tarkista, ovatko seuraavat asiat kunnossa:

 • Työyhteisön kehittämissuunnitelma, johon on kirjattu vähimmäissisältönä:
  • nykytila ja ennakoitavissa olevat kehityskulut, jotka saattavat vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin ja osaamistarpeisiin
  • päämäärät ja toimenpiteet, joilla edistetään henkilöstön työhyvinvointia sekä yllä pidetään ja kehitetään henkilöstön osaamista
  • toimien aikataulu, vastuunjako ja seurantamenettelyt
  • ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteet
 • Työpaikalla käydään jatkuvaa, säännönmukaista vuoropuhelua vähintään 2 kertaa vuodessa

 

Lisäksi suositellaan, että työpaikalla on myös:

 • Perehdyttämissuunnitelma
 • Ohje häirinnän ja epäasiallisen kohtelun torjumiseksi
 • Työpaikalla noudatettava työehtosopimus työntekijöiden saatavilla
Kolme henkilöä katselee samaa tietokoneen ruutua
Mies työkuulokkeet ja suojalasit päässä työtehtävässä

JOS ORGANISAATIOSSANNE ON YLI 30 HENKILÖÄ

Tarkista myös nämä:

 • Yhdenvertaisuussuunnitelma
 • Tasa-arvosuunnitelma
 • Työyhteisön kehittämissuunnitelma
 • Työpaikalla käydään jatkuvaa, säännönmukaista vuoropuhelua vähintään 4 kertaa vuodessa

Lisätietoa edellä mainituista asiakirjoista ja niiden sisältövaatimuksista löydät seuraavista lähteistä:

 1. Työsuojeluhallinnon Tervettä ja turvallista työtä -opas työnantajien velvollisuuksista
 2. Työturvallisuuslaki
 3. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
 4. Työsopimuslaki
 5. Työterveyshuoltolaki
 6. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä
 7. Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta
 8. Tasa-arvosuunnitelman tekemisen ja päivittämisen ABC

Luo tunnus ja aloita merkin hakeminen

Ota meihin yhteyttä

Kerro meille kuinka voimme auttaa sinua!

Kirjoita viestisi oheiseen kenttään. Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Voit myös soittaa 040 482 1534 /Kirsi Nurminen

"*" näyttää pakolliset kentät