Hyvän mielen työpaikka -merkki

Hyvän mielen työpaikka -merkki

Hyvän mielen työpaikka® -merkki on kannustin, joka rohkaisee edistämään mielenterveyttä työpaikoilla. Se on työväline, joka tarjoaa vinkkejä, ideoita ja suosituksia mielenterveyden edistämisen arviointi- ja kehittämistyöhön. Merkki on tunnustus paremman työelämän puolesta ponnisteleville työyhteisöille. Maksuttoman Hyvän mielen työpaikka®-merkin myöntää MIELI Suomen Mielenterveys ry.

Lue lisää merkistä

Hyvän mielen työpaikka® -merkki on kannustin, joka rohkaisee edistämään mielenterveyttä työpaikoilla. Se on työväline, joka tarjoaa vinkkejä, ideoita ja suosituksia mielenterveyden edistämisen arviointi- ja kehittämistyöhön. Merkki on tunnustus paremman työelämän puolesta ponnisteleville työyhteisöille. Maksuttoman Hyvän mielen työpaikka®-merkin myöntää MIELI Suomen Mielenterveys ry.

Lue lisää merkistä
Hyvän mielen työpaikka® -merkin hakuprosessi

Askeleet mieliystävällisemmän työpaikan kehittämiseen

Lue lisää hakuprosessista

01

Tutki ja tutustu

Tutustukaa yhdessä kolmeen mielenterveyden edistämisen kriteeriin ja niiden yhteydessä esiteltyihin suosituksiin. Arvioikaa yhdessä, miten hyvin johtamisen, arkikäytäntöjen ja tuen tarjoamisen kriteerit ja suositukset toteutuvat työpaikallanne.

02

Arvioi ja suunnittele

Valitkaa jokaisen kriteeristön alta vähintään yksi kehittämiskohde, laatikaa kehittämissuunnitelma ja aikatauluttakaa toimet. Varmistakaa vielä, että kaikki osapuolet ovat sitoutuneet suunnitelmaan.

03

Profiloidu Hyvän mielen työpaikaksi

Täyttäkää hakulomake ja lähettäkää se eteenpäin. MIELI ry tarkastaa suunnitelman ja myöntää hyväksytyn suunnitelman lähettäneille oikeuden käyttää Hyvän mielen työpaikka®-merkkiä.

Lue lisää hakuprosessista
Miksi mielenterveyden edistäminen työpaikoilla on tärkeää?

Mielenterveys on organisaation menestystekijä

Mielenterveys on organisaation menestystekijä

Työ on yleisesti ottaen hyväksi mielenterveydelle. Toisaalta työelämä on muuttunut psyykkisen jaksamisen kannalta entistä haastavammaksi ja vaativammaksi. Mielenterveysongelmista johtuvat sairauspoissaolot ovat yleistyneet voimakkaasti. Ilmiö on huolestuttava, sillä sairauspoissaolot ennustavat vahvasti pitkäaikaisen työkyvyttömyyden ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiä.

Lue lisää mielenterveydestä työpaikoilla
Kriteerit

Vahvistetaan mielenterveyden voimavaroja ja puututaan epäkohtiin

Hyvän mielen työpaikka® -merkin kriteerit ja niiden sisältämät suositukset auttavat selvittämään millaiset asiat työpaikalla vaikuttavat mielenterveyteen — mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja millaisista kehittämistavoitteista olisi eniten hyötyä juuri omalla työpaikalla. Kriteerejä on kolme:

01. Mielenterveyden edistämistä johdetaan suunnitelmallisesti

02. Työpaikan arkikäytännöt tukevat mielenterveyttä

03. Työpaikalla tuetaan mielenterveyttä erilaisissa elämäntilanteissa

Lue lisää kriteereistä
HYVÄN MIELEN TYÖPAIKKA -MERKIN HAKUKAAVAKE

Hakemuksen lähettäminen

HYVÄN MIELEN TYÖPAIKKA -MERKIN HAKUKAAVAKE

Hakemuksen lähettäminen

Hakulomakkeen kysymykset helpottavat suunnitelman laatimista ja tarjoavat sille valmiin rungon. Jos valmis lomake ei jostain syystä palvele organisaatiotanne, voitte lähettää myös toisessa muodossa olevan suunnitelman. Käsittelyn sujuvoittamiseksi toivomme, että se noudattelisi pääpiirteissään hakulomakkeessa käytettyä rakennetta.

Hyvän mielen työpaikka -merkin hakulomake

Hakulomakkeen kysymykset helpottavat suunnitelman laatimista ja tarjoavat sille valmiin rungon. Jos valmis lomake ei jostain syystä palvele organisaatiotanne, voitte lähettää myös toisessa muodossa olevan suunnitelman. Käsittelyn sujuvoittamiseksi toivomme, että se noudattelisi pääpiirteissään hakulomakkeessa käytettyä rakennetta.

Hyvän mielen työpaikka -merkin hakulomake
Ota meihin yhteyttä

Kerro meille, kuinka voimme auttaa sinua

Kirjoita viestisi oheiseen kenttään. Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Käsittelemme antamiasi tietoja luottamuksellisesti emmekä luovuta niitä ulkopuolisille tahoille.