Mielenterveyden merkitys työelämässä on kasvanut

Useissa organisaatioissa on oivallettu, miten suuri merkitys mielenterveydellä on kykyymme tehdä työtä. Ja toisin päin – miten paljon työ vaikuttaa mielenterveyteemme. Hyvän mielen työpaikka® -merkki syntyi, jotta organisaatiot rohkaistuisivat  tutkimaan, millaisia vaikutuksia työpaikan toimintatavoilla ja rakenteilla on työntekijöiden mielenterveyteen ja millaisilla muutoksilla työpaikasta voitaisiin rakentaa entistä mieliystävällisempi.

Jokaisella työpaikalla on hyvät ja huonot puolensa. Täydellisiä työpaikkoja ei olekaan. Mielenterveyttä tukevilla työpaikoilla on kuitenkin yhteisiä tunnuspiirteitä. Niissä:

  • työntekijöillä on mahdollisuus kokea työn iloa ja -imua
  • työyhteisön jäsenet arvostavat, luottavat ja välittävät toisistaan
  • työntekijät jaksavat paremmin ja tuntevat yhteenkuuluvuutta
  • tiedonkulku ja vuorovaikutus on sujuvaa
  • päätöksenteko on avointa ja osallistavaa
  • johtaminen on selkeää, oikeudenmukaista ja tasapuolista.

Mieliystävällisiä työpaikkoja yhdistää myös se, että

  • ne ovat usein taloudellisesti kannattavia ja menestyviä
  • ne sopeutuvat muita paremmin yllättäviinkin muutostilanteisiin
  • niissä uskalletaan kokeilla ja tehdä virheitä
  • ne haluavat kehittyä jatkuvasti

Hyvän mielen työpaikaksi

Hyvän mielen työpaikka -merkki haluaa auttaa ja kannustaa työpaikkoja löytämään omat keinonsa ja tapansa rakentaa työpaikasta mielenterveyttä edistävä. Merkki on kehitetty MIELI Suomen Mielenterveys ry:ssä, joka on mielenterveyden edistämiseen ja kriisiauttamiseen keskittynyt asiantuntija- ja kansalaisjärjestö.

Hyvän mielen työpaikka® -merkki on syntynyt osana Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Hyvän mielen työpaikka -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää ja parantaa suomalaista työelämää sekä kansanterveyttä luomalla mielenterveyttä edistäviä ratkaisuja työpaikoille. Hankkeeseen kuuluu myös Työterveyslaitoksen (TTL) laatima Hyvän mielen työpaikka – työkalupakki esimiehille -verkkopalvelu.

Tutustu merkin hakuprosessiin

Ota meihin yhteyttä

Kerro meille, kuinka voimme auttaa sinua

Kirjoita viestisi oheiseen kenttään. Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Käsittelemme antamiasi tietoja luottamuksellisesti emmekä luovuta niitä ulkopuolisille tahoille.