Työyhteisöjen mielenterveyttä voidaan vahvistaa

Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. (WHO 2013)

Työllä on monia mielenterveydelle myönteisiä vaikutuksia. Se rytmittää arkea, tarjoaa mahdollisuuden oppia jotain uutta ja kuulua yhteisöön. Vaatimustasoltaan sopivat työtehtävät mahdollistavat onnistumisen ja merkityksellisyyden kokemisen. Työstä saatu toimeentulo luo myös turvaa. Toisaalta työ voi myös kuormittaa mielenterveyttä. Kuormitus voi liittyä työtehtäviin, niiden organisointiin, työympäristöön tai työyhteisön toimintaan.

Mielenterveyden edistämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla vahvistetaan mielenterveyden voimavaroja ja suojataan mieltä työn kuormitustekijöiden kielteisiltä vaikutuksilta.

Mielenterveyden edistäminen kannattaa, sillä

  • se vaikuttaa myönteisesti organisaatioiden menestykseen
  • se on taloudellisesti järkevää
  • siihen satsaaminen on tärkeä kilpailutekijä

Hyvinvoivat työntekijät käyttävät työaikansa tehokkaammin. He ovat luovempia, sitoutuneempia ja parempia ratkaisemaan ongelmia. Hyvinvoivalla työyhteisöllä on myös enemmän resilienssiä eli selviytymiskyvykkyyttä, joka auttaa sopeutumaan, joustamaan ja palautumaan muutoksista ja vastoinkäymisistä.

Parhaimmillaan työntekijöiden mielenterveyden voimavarojen vahvistaminen ja epäkohtiin puuttuminen lisäävät organisaation tuottavuutta ja vähentävät poissaoloja ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Se on satsaus, jolta voi odottaa voittoa aivan kuten muiltakin investoinneilta.

Henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen on organisaatioille kilpailuetu. Mielenterveyden edistäminen on merkityksellinen osa organisaation vastuullisuuspolitiikkaa. Henkilöstön mielenterveydestä huolehtiva organisaatio on houkutteleva niin asiakkaiden, sijoittajien kuin potentiaalisten työntekijöidenkin silmissä.

Tutustumalla kriteereihin  saat tarkemman kuvan millaiset tekijät vaikuttavat mielenterveyteen työpaikalla.

Ota meihin yhteyttä

Kerro meille, kuinka voimme auttaa sinua

Kirjoita viestisi oheiseen kenttään. Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Käsittelemme antamiasi tietoja luottamuksellisesti emmekä luovuta niitä ulkopuolisille tahoille.