Tietosuojaseloste

Yhteydenottolomakkeella kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan yhteydenpitoon. Tietoja käsittelevät Hyvän mielen työpaikka -merkin parissa työskentelevät MIELI Suomen Mielenterveys ry:n työntekijät. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Hyvän mielen työpaikka -merkin hakulomakkeella kerätyt tiedot tallennetaan asianmukaisesti MIELI Suomen Mielenterveys ry:n rekisteriin. Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille ilman lupaa. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Kerättyjä tietoja voidaan käyttää MIELI Suomen Mielenterveys ry:n viestintään ja toiminnasta tiedottamiseen.

Rekisterin nimi

Hyvän mielen työpaikka -rekisteri

Rekisterin pitäjä

MIELI Suomen Mielenterveys ry (Y-tunnus: 0202225-4)
Maistraatinportti 4 A
00240 Helsinki
puh: (09) 615 516 (arkisin klo 9-15)

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sirpa Väänänen
040 6791 501
sirpa.vaananen(at)mieli.fi

Rekisterin tietosisältö

  • organisaation nimi, tausta- ja yhteystiedot (kuten postiosoite, puhelinnumero, sähköposti- ja verkkosivuosoitteet);
  • yhteyshenkilöiden yhteystiedot;
  • tunnistustiedot (merkki-/asiakasnumero);
  • Hyvän mielen työpaikka -merkin hakua ja myöntämistä sekä sen voimassaoloaikaa koskevat tiedot (kuten merkin haku- ja myöntämisajankohta, merkin voimassaoloajan päättymisajankohta, organisaation mielenterveyden edistämisen toimenpidesuunnitelma, jatkohakemuksen jättämisajankohta ja merkin uudistamisaika);
  • mahdollinen suostumus tai kielto julkaista organisaation nimi Hyvän mielen työpaikka -merkin verkkosivuilla, mikäli sille on myönnetty merkki
  • markkinointiin ja viestintään liittyviä tietoja.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietojen säilyttäminen

Rekisterissä olevia tietoja säilytetään niin kauan kuin se on Hyvän mielen työpaikka -merkkipalvelun kannalta tarpeellista. Tietoja voidaan säilyttää merkin voimassaoloajan päättymisen jälkeen merkin uusintaehdotuksien, mahdollisia palvelua koskevia palautekyselyjä varten tai vastaavan tarkoituksen vuoksi.

Muuttuneet tiedot päivitetään ja vanhentuneet tai tiedot, joille ei muutoin ole enää tarvetta, hävitetään tietoturvallisesti.

Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyn organisaation hakulomakkeessa nimetyillä yhteyshenkilöillä on oikeus saada tietää, mitä organisaatiota tai sen henkilöstöä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, pyytää korjaamaan virheelliset, puutteelliset, tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot sekä pyytää poistamaan tiedot, jotka eivät ole enää perusteltuja Hyvän mielen työpaikka -merkkipalvelun kannalta.

Kirjallisen tarkastuspyynnön (omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu asiakirja) voi lähettää rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

 

 

 

 

 

 

Ota meihin yhteyttä

Kerro meille, kuinka voimme auttaa sinua

Kirjoita viestisi oheiseen kenttään. Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Käsittelemme antamiasi tietoja luottamuksellisesti emmekä luovuta niitä ulkopuolisille tahoille.